Het zijn maar woorden

DEBAT GENK: SPREKEN ZONDER NADENKEN OF NADENKEN ZONDER SPREKEN?

Hoe ver reikt het recht op vrijheid van meningsuiting?

Praktische informatie over tijdstip en locatie volgt in de loop van november.

Heeft iedereen het recht om eender welke mening te uiten? Zijn er bepaalde grenzen aan dit recht? Maakt het verschil of Jan met de pet dan wel een minister een bepaalde uitspraak doet? En (potentiële) terroristen? Wat mag volgens jou wel worden gezegd en wat helemaal niet? Moeten schokkende, verontrustende of kwetsende ideeën al dan niet uitgesproken kunnen worden? Mogen radicale meningen nog wel uitgesproken worden in een samenleving waarbij de angst leeft voor terroristische aanslagen?

Hoewel iedereen het recht heeft om zijn mening te uiten, blijft het moeilijk om de grenzen te bepalen waarbinnen dit recht mag worden uitgeoefend. Iedereen heeft in principe de vrijheid om een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken en dit zonder inmenging van de overheid. Het recht om jouw mening te uiten is evenwel niet absoluut. Zo zijn beperkingen mogelijk wanneer deze uitlatingen racistisch zijn of in het kader van de openbare orde of de veiligheid. Wat indien er ook andere manieren zijn waardoor de openbare veiligheid gegarandeerd kan worden? Mag het recht op vrijheid van meningsuiting dan alsnog beperkt worden? En draagt het beperken van onze vrijheid van meningsuiting werkelijk bij tot meer veiligheid?

Deze en nog veel andere vragen zullen aan bod komen tijdens de discussieavond in Genk waarbij het recht op vrijheid van meningsuiting zal worden afgewogen tegen het recht op, en de vraag naar meer, veiligheid.